• Koloseum
 • Vaccination
 • Djungel
 • Hem
 • Kanarieöarna
 • Paris
Observera att om du inte kan komma till den tid du beställt, måste avbokning göras senast två dagar före!
Avbokning därefter eller vid uteblivet besök debiteras med halva kostnaden av beställd undersökning.
Två uteblivna besök eller sena avbokningar debiteras med fullt pris.

Avbokning kan göras via e-mail (info@vaccinationscentrum.se).

Från och med 1 januari 2020 är vi kontantfria.  Välkommen att betala med kort!

Hos oss kan du beställa tid till 
läkarintyg för:
 • körkort
 • utbildning
 • anställning
 • sportdykning
 • adoption
 • sjöfolk
 • pensionsförsäkring
Vi utför också hälsokontroller


Läkarintyg
 • Syntest
  Tag med giltig legitimation. Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss.
  Kostnad: 500:- inkl moms.

 • Körkort
  Tag med giltig legitimation!
  Om du har glasögon, be din optiker om ett "glasögonrecept", som du sedan tar med till oss.
  Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen.
  Kostnad: 900:- inkl moms. 
  (Diabetiker / hjärtpatienter: 1.200:- inkl moms).

  Information om körkort m.m. finner du på körkortsportalens hemsida www.korkortsportalen.se

 • Utbildnings-, anställnings- och studieintyg
  De flesta företag, organisationer, universitet etc kräver i regel bara en allmän läkarundersökning. I en del fall som t.ex. vid au pair arbete och utlandstjänstgöringar kan ett eller flera blodprover krävas för att du skall få ditt intyg godkännt. Du kan själv titta på intyget om man angett några speciella undersökningar.
  Tag med giltig legitimation när du besöker oss!

  Kostnad:
  Intyg som inte kräver lab.prover: 900:- inkl moms
  (diabetiker / hjärtpatienter: 1.200:- inkl moms).

  Intyg som kräver lab.prover: 1.000 kr inkl moms (eventuella kostnader för lab. prover tillkommer).

 • Sportdykning
  Tag med giltig legitimation! Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss.
  Kostnad: 900:- inkl moms.
  (diabetiker / hjärtpatienter: 1.200:- inkl moms). • Sjöfolk
  Tag med giltig legitimation! Ett urinprov lämnas i samband med undersökningen hos oss.
  Kostnad: 1.000:- inkl moms.
  (Diabetiker / hjärtpatienter: 1.400:- inkl moms).
 • Adoption
  Vid förstagångsundersökning kräver den svenska familjerättssenheten - förutom själva läkarintyget - ofta även tuberkulos- och hiv-test, men även andra lab.prover kan förekomma.
  Tuberkulostestet utförs alltid på måndagar och "läses av" påföljande torsdag. Svaret på hiv-testet tar 4-5 arbetsdagar. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen.
  Adoptionslandet i sin tur kräver alltid en aktuell undersökning. När du som blivande förälder kommer lite närmare själva adoptionen kan du därför avkrävas en förnyad undersökning (även om det kanske bara gått något halvår sedan förstagångsundersökningen). Några tillkommande blodprover eller test brukar i regel inte behövas. Tag med giltig legitimation när du besöker oss!

  Kostnader: läkarintyg 900:- inkl moms,
  (diabetiker / hjärtpatienter: 1.200:- inkl moms).
  tuberkulostest 400:-,
  HIV-test 300:-.

 • Försäkringsintyg
  Förutom läkarundersökningen krävs ibland - beroende på försäkringstyp - även hiv-test samt EKG. Svaret på hiv-testet tar 4-5 arbetsdagar. Du kommer också att få lämna ett urinprov i samband med undersökningen. Kostnaden för undersökningarna betalas av dig vid besöket, men ersätts i regel av försäkringsbolaget. Tag med giltig legitimation när du besöker oss!
  Kostnader: läkarintyg 1.200:- inkl moms, HIV-test 300:-,
  EKG 400:-.