• Koloseum
  • Vaccination
  • Djungel
  • Hem
  • Kanarieöarna
  • Paris

Vilken typ av lokal behövs?
Normalt behövs inte så stort utrymme.
mindre företag räcker det utmärkt med ett konferensrum, samlingslokal eller helt enkelt bara lunchrummet. Ett bord för vårt material och en stol att sitta på för den som vill är i regel fullt tillräckligt.
större företag (>100 anställda) vaccinerar ett par sjuksköterskor parallellt. Det kan då vara bra med en dörr i ena änden och en dörr i andra änden av lokalen så att de som skall vaccineras kan passera på ett smidigt sätt utan att "krocka" i dörren.


Hur kan personalen förberedas?
Vid registreringen läser vi enklast personnumret på körkortens baksida med hjälp av en streckkodspenna. De som har körkort tar med detta, annars går det lika bra att framföra sitt personnummer muntligt.


Skall alla fylla i ett hälsoformulär?
Vi har - till våra kontaktpersoner - skickat ut en länk till ett hälsoformulär. Kontaktpersonen på företaget distribuerar denna länk vidare till de anställda. Länken innehåller en elektronisk hälsodeklaration som alla i möjligaste mån bör fylla i. Detta underlättar väsentligt i samband med själva vaccinationen och bespar både oss och den anställde mycket tid.


Hur lång tid tar det att vaccinera personalen?
Vi behöver bara några minuter att "packa upp" vårt material.
Den anställde får sedan registrera sig och vi kontrollerar då hälsodeklarationen. Det tar bara några sekunder och sedan är det dags för själva vaccinationen hos sjuksköterskan. Den proceduren tar heller inte lång tid och ett par personer i minuten är oftast inga konstigheter.
Två parallella sjuksköterskor klarar med andra ord av att i princip vaccinera ca 300 personer på en timme.


Ska alla komma på en gång till vaccinationsrummet?

På mindre företag har det inte så stor betydelse, väntetiden blir ju bara några få minuter. På ett företag med ca 20 anställda är alla vaccinerade inom en kvart.
På större företag är det dock mer praktiskt om man bokar in personalen i grupper var 5.e till 10.e minut. Hur stor denna grupp skall vara beror på företagets storlek och antal vaccinerande sjuksköterskor. Detta meddelas av oss vid bokningstillfället.

Hur länge stannar ni på företaget?
Många tror att vi kommer finnas på plats under flera timmar för vaccination av även ett mindre antal personer. Den möjligheten har vi inte, framför allt inte när många företag vill ha sina vaccinationer snabbt utförda.
Tidsramen är i regel att ett 50-tal personer är vaccinerade och klara på mindre än ca 20 minuter.


Hur gör vi om inte alla finns på plats vid vaccinationstillfället?
Det är nästan omöjligt att få till en tid då alla på företaget är helt samlade. Det är alltid någon som är på kundbesök, sjuk eller borta av annan anledning. Normalt brukar vi "lirka" en hel del med besökstiderna för att dessa skall passa så många som möjligt, men det är det nog bättre att välja en tid som kanske "80%" av de anställda kan och skydda dessa med vaccinationen än att invänta en tid då "99%" är närvarande (erfarenhetsmässigt brukar aldrig det sista alternativet inträffa).
Resterande personer kan ta vaccinationen vid annat tillfälle eller helt enkelt på den plats man befinner sig för tillfället.
Skulle det vara väldigt många borta kan ett nytt besök naturligtvis ordnas.


Får vi ta med anhöriga vid vaccinationstillfället?
Ja, det går bra. Ni får ta med anhöriga och även slå er ihop med företagsgrannar i huset, industriområdet, gallerian etc.


Hur gör vi om vi har personal som går skift?

Då brukar det vara mest praktiskt att förlägga vaccinationerna mellan skiften. I vissa fall - när flera skift förkommer - får man helt enkelt lägga flera besökstillfällen. Detta behöver inte vara samma dag, utan kan göras vid olika dagar eller veckor.Mer information finns också under följande länk
- klicka här!

Tillbaka till företagssidan - klicka här!