• Koloseum
 • Vaccination
 • Djungel
 • Hem
 • Kanarieöarna
 • Paris
Vaccination mot influensa
säsongen 2019 / 2020.


Måste man vaccinera sig varje år?
Influensaviruset är lite speciellt och förändras under sin "vandring" runt jorden varje år. Det innebär att förra årets vaccin inte alltid hjälper mot det influensavirus som dyker upp till vintern här i Sverige. Vi behöver helt enkelt ett uppdaterat vaccin och detta sker genom att Väldshälsoorganisationen (WHO) på bästa sätt försöker förutspå hur viruset kommer se ut inför den kommande säsongen. Denna "typning" görs efter att nya influensavirus har hittats på olika platser ute i världen. Det "nya" vaccinet får namn från de platser där viruset har varit aktivt t.ex. Hongkong, Yamagata, Moscow, Beijing etc.
Oftast går den här processen bra, men ibland missar man. För att öka träffsäkerheten sätter man dessutom samman ett vaccin med flera olika så kallade "stammar" av viruset. Säsongen 2018/2019 utökade man vaccinsammansättningen med ytterligare en stam och har därmed möjlighet att skydda mot fyra olika virustyper av influensa. Det ger en bra "träffsäkerhet" och därmed bättre skydd.


När skall vi vaccinera oss?
Effekten av vaccinet avtar faktiskt ganska fort de närmaste månaderna efter vaccinationstillfället, så för att få ett så bra skydd som möjligt vill vi vaccinera först från mitten av november. Vi räknar ändå med att alla våra kunder skall vara vaccinerade i början av december. 
De första sjukdomsfallen brukar mycket sällan dyka upp förrän tidigast vid årsskiftet (förutom enstaka utlandsresenärer som blivit smittade utomlands i samband med resa), så du har gott om tid och får maximal effekt av vaccinationen.
Om du ändå vill vaccinera dig under oktober månad - t.ex. med anledning av en utlandsresa - så går det naturligtvis bra.


Vilka bör vaccineras och vilka kan vaccinera sig mot influensa?

Socialstyrelsen
rekommenderar vaccination till personer

 • över 65 års ålder
 • kronisk hjärtsjukdom, lever- eller njursvikt
 • personer med kronisk lungsjukdom (svår astma, KOL)
 • extrem fetma eller neuromuskulära sjukdom
 • diabetes mellitus
 • med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • barn med vissa kroniska sjukdomar
 • personer under 18 år med flera funktionshinder


Den som inte är över 65 år
och i övrigt frisk kan ändå vaccinera sig av till exempel personliga och ekonomiska skäl, för att förhindra stor personalfrånvaro under en epidemi, för att lindra och förkorta sjukdomsförloppet eller helt undvika influensa. Man kan också fundera över vaccinationen i samband med utlandsresa för att inte bli liggande i sjudomen under semestern.
Om man vaccinerar sig på vårdcentralen eller i övrigt genom landstingets försorg är influensavaccinationen gratis för alla över 65 år eller till specifika riskgrupper. Om du går till en "privat" mottagning kan det hända att du istället får betala vaccinationen eftersom landstinget inte alltid ersätter privata mottagningar för vaccinet.

Vilka vaccineras inte?
Vaccinet är odlat på hönsägg, vilket innebär att om du har en så allvarlig äggallergi att du bär med dig adrenalinspruta i vardagslag inte heller ska ta vaccinationen.

 

Får vi inte allmänt sämre immunförsvar av att vaccinera oss?
Den som blivit sjuk i influensa får ett bättre immunförsvar än den som blivit vaccinerad mot sjukdomen. Detta gäller i huvudsak enbart mot den specifika influensatypen.
Problemet är att nästa säsong, med en annan influensatyp, är vi alla lika utsatta igen.
Att immunförsvaret i allmänhet skulle bli sämre efter vaccination stämmer inte. Då skulle vi ju aldrig våga vaccinera alla våra äldre och riskgrupper i samhället.


Hur stor är skyddseffekten?
Skyddseffekten är ca 70% hos unga och friska personer. Hos äldre blir skyddet något sämre. Skyddet varar under hela influensasäsongen, men är högst de närmaste månaderna efter vaccinationen.


Vilka biverkningar kan man få av vaccinationen?
Hälften av alla vaccinerade får över huvud taget inte några biverkningar alls av vaccinationen. Övriga kan få lätt rodnad, ömhet och lite svullnad runt injektionstället, något som i de allra flesta fall går över efter andra dygnet. Enstaka personer kan få en allmän sjukdomskänsla det närmaste dygnet efter vaccinationen, men du blir inte sjuk av vaccinet.
Däremot händer det ju faktiskt att en del blir sjuka av olika anledningar ändå och ibland råkar detta sammanfalla med själva vaccinationen, men det beror förstås inte på vaccinet.

Vaccinera i tid - men inte för tidigt!
Det tar 1-2 veckor från vaccinationstillfället att bygga upp ett fullgott skydd. Vänta därför inte till influensan nått landet. Detta brukar normalt ske tidigast runt årsskiftet. Under senare år har "toppen" legat under januari till mars. Då kan det bli rusning efter vaccinet och väntetiderna långa ... om det överhuvudtaget finns vaccin kvar.

Vi vaccinerar personalen på plats hos er i företaget

Vaccinera företagets anställda mot influensa !
I över 40 år har vi vaccinerat personal på företag i Stockholm och Östergötland mot den årliga "säsongsinfluensan".
I år påbörjar vi vaccinationerna i mitten av november och räknar med att vara klara i början av december.

Kostnader
Priset för vaccination mot säsongsinfluensa är 300 kr per given dos. Jämför detta med vad en anställd i sjuksängen kostar under bara en sjukdag!
Det är dock viktigt att du hör med din personal, vilka som verkligen önskar vaccin. Outtagna doser vaccinationsdagen debiteras med 100 kr/dos (du kan dock kontinuerligt ändra önskat antal doser via vår hemsida ända fram till dagen före besöket).

En fast besöksavgift om 1.200 kr tillkommer vid vaccination på plats i företaget.

Besöksavgift och vaccinkostnad är ej momspliktiga.
Minsta antal är 10 personer.

Gör intresseanmälan här!

Det preliminära antalet är inte bindande och du kan ändra detta hur många gånger du vill ända fram till 24 timmar före vaccinationstillfället.

Klicka här!

Hur går vaccinationerna
till ute på företaget?

Klicka här!

Information till dig som
skall vaccineras

Klicka här!

Vill du "bara" komma in och få din vaccination ändå, så har vi drop-in måndag - torsdag kl 15-19 samt lördag kl 10-12.