• Koloseum
 • Vaccination
 • Djungel
 • Hem
 • Kanarieöarna
 • Paris

Sex vanligaste frågorna om gulsot

 1. Fråga: Hur smittar hepatit A?
  Svar: Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett virus som överförs framför allt via förorenad mat och dryck och leder till inflammation i levern.

 2. Fråga: Hur smittar hepatit B?
  Svar: Sjukdomen kan överföras sexuellt, men också i samband med tatuering, piercing, öronhåltagning, kirurgiska och dentala ingrepp, blodtransfusion, otillräckligt rengjorda kanyler etc. Tänk på risken i samband med trafikskador!
  Vaccinationen bör övervägas till resenärer som vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid eller vidupprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.


 3. Fråga: Hur skyddar jag mig mot hepatit A / hepatit B och hur länge varar skyddet?
  Skydd mot hepatit A kan Du få genom injektion av ett vaccin (Havrix ellerVaqta).
  Två injektioner med ca ett års intervall beräknas ge ett ca 40-årigt skydd. Du kan dock åka utomlands redan efter första dosen.
  Barn upp till förskoleåldern blir sällan svårt sjuka. De kan däremot föra smittan vidare efter hemkomsten och av den anledningen kan man ändå överväga skydd framför allt till dagisbarn.


  Skydd mot hepatit B

  Ett gott skydd fås i regel efter tre injektioner, som ges vid tre tillfällen (vid 0, 1 och 6 månader). Om tiden inte medger att man hinner ge de två första doserna före avresan, kan man som alternativ ge tre injektioner under en 3 veckorsperiod. I detta fall bör man komplettera med en fjärde dos efter ett år. Denna dos får ses som en investering inför framtida resor.
  Skyddet mot hepatit B tror vi idag kan vara livslångt, men sjukvårdspersonal bör med jämna intervall kontrollera sitt skydd.


 4. Fråga: Vad gör jag om det har gått mer än 1 år sedan jag fick min första hepatit A-vaccination? Måste jag börja om?
  Nej, du behöver inte börja om! Skyddet mot sjukdomen kan förvisso vara något lägre om det gått lång tid sedan första dosen, så du bör kanske inte resa till tropiska länder utan att ha tagit även den andra dosen.
  Läkemedelsbolagens studier av skyddseffekten är gjorda för ett intervall om 6-12 månader mellan doserna, men även om det gått längre tid än så knuffar man på skyddet riktigt rejält och du kan lugnt räkna med åtminstone 40 års skydd efter den andra dosen.


 5. Fråga: Kan jag vaccinera mig med Havrix (dos 1) och Vaqta (dos 2) eller tvärtom?
  Både Havrix och Vaqta är mycket bra och likvärdiga vacciner mot gulsot. Olika landsting, vaccinationsmottagningar eller vårdcentraler använder sig av bägge här i Sverige. Det spelar ingen roll om du erbjuds det ena vaccinet före det andra. Skyddet blir precis lika långvarigt ändå.

 6. Fråga: Vad gör jag om jag fått den första hepatit A-vaccinationen (men inte den andra) och nu även vill ha skydd mot hepatit B?

  Det finns tre alternativ.

  a ) Komplettera med två injektioner av Twinrix (med ca 4 veckors intervall) samt en separat hepatit B-vaccination efter ytterligare ca 6 månader..

  b ) Komplettera med den andra hepatit A-vaccinationen och påbörja sedan eller samtidigt ett komplett skydd mot hepatit B.

  c) Påbörja ett komplett skydd med Twinrix. Ett mycket bra skydd fås efter tre injektioner, som ges vid tre tillfällen (vid 0, 1 och 6 månader), men du kan åka utomlands redan efter den andra dosen. Detta alternativ blir något dyrare eftersom du redan fått (och betalt för) en hepatit A-vaccination. Däremot blir skyddet mot hepatit B faktiskt något bättre när man ger Twinrix än enbart hepatit B-vaccin (enligt alternativ a ovan).