• Koloseum
  • Vaccination
  • Djungel
  • Hem
  • Kanarieöarna
  • Paris

Humant papillomvirus (HPV)
Det finns mer än 100 olika papillomvirustyper, som oftast är ganska harmlösa och som kroppen själv klarar att ta hand om.
En del papillomvirus kan dock orsaka vårtor på t.ex. händer och fötter, medan andra kan ge vårtor (kondylom) eller cellförändringar i underlivet. I en del fall kan dessa utvecklas vidare till bland annat livmoderhalscancer.

Man tror att så många som 80% av dem som har haft sex har smittats med pappillomvirus. De flesta smittas i tidig ålder, men infektionen kan vara "tyst" och inte ge några symtom alls. Man kan dock ändå vara smittbärare.

Hur vanligt är livmoderhalscancer?
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor (endast bröstcancer är vanligare). I Sverige drabbas ca 450 kvinnor per år och ca 30.000 får veta att de har cellförändringar.

Går det att skydda sig mot livmoderhalscancer?
Gynekologiska undersökningar och cellprovtagningar är ett bra sätt att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar.
Vaccination
ger ett bra skydd mot vissa virustyper.
Kondom kan ge ett skydd - dock lite osäkert hur bra - men skyddar ju också mot andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Vaccinet Gardasil kan skydda mot livmoderhalscancer, kondylom (könsvårtor) och cellförändringar
Papillomvirus typ 6 och 11 står för 90% av alla kondylomfall och typ 16 och 18 står för ca 70% av alla livmoderhalscancerfall.
Vaccinet Gardasil skyddar mot sjukdomar orsakade av just dessa virustyper (6, 11, 16 och 18).
Vaccinet är godkänt i över 100 länder och har sedan 2006 getts till över miljontals kvinnor över hela världen.
Det finns numera även ett 9-valent vaccin - Gardasil 9 - som alltså skyddar mot fler virustyper (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58) och därmed får ett lite bredare skydd.

Gardasil kan ges från 9 års ålder.
Vaccinet ger bäst skyddseffekt hos personer som ännu inte utsatts för HPV-smitta. Den viktigaste målgruppen för vaccinering är därför flickor som ännu inte har haft sin sexualdebut, men även flickor som redan har haft sin sexualdebut ska erbjudas vaccination. Samtidigt förekommer en ökad efterfrågan bland pojkar som önskar vaccinationen.
Idag vet man inte hur länge skyddet varar, men studier visar att skyddet håller i minst fem år. Kroppen har dock ett visst "minne" vilket innebär att skyddet kan vara betydligt längre.


Gynekologiska cellprovtagningar
Glöm inte bort att även om man är vaccinerad är det viktigt att gå på de gynekologiska cellprovtagningar som erbjuds alla kvinnor från 23 års ålder. Ju tidigare man upptäcker en cellförändring, desto enklare kan man behandla med ett gott resultat.

Får jag några biverkningar av vaccinet?
De flesta får inga biverkningar alls eller bara lindriga biverkningar. En del kan känna lite smärta, få lite rodnad och svullnad vid injektionsstället, samt få lite muskelvärk, huvudvärk, feberkänsla etc. Dessa "biverkningar" går dock över ganska fort.


Du skall inte vaccinera sig om du ...
har hög feber.
Avvakta då till dess att Du är frisk.


Frågor och svar om vaccination mot livmoderhalscancer  på 1177

 


Kostnader

Flickor i 11-12 årsåldern

För flickor i skolåldern är vaccinationen kostnadsfri och ges i femte / sjätte klass.


Flickor upp till och med 26 års ålder

kan få vaccinationen på högkostnadsskydd via vårdcentral och även - i en del landsting - kostnadsfritt.

Hos oss kan man också få vaccinationen men får betala den själv. 

Är du över 26 år

gäller inget högkostnadsskydd. Då måste man betala vaccinet helt och hållet själv.

Gardasil (fyrvalent) kostar 950 kr/dos.
Gardasil 9 kostar 1.550 kr/dos.